Дискусия “Вода в голямото междучасие” – част II

Written by on 30.10.2012 in Новини - Коментарите са изключени
IMG_9380

Представяме ви втората част от дискусията „Вода в голямото междучасие”, организирана от Български национален воден съвет и състояла се на 17.10. В този откъс ще се запознаете с изказванията на Милена Дамянова, зам.-министър на образованието и науката и доц. Веселка Дулева, национален консултант по здравословно хранене и диететика.

Виктория Стойчева: Искам да дам на г-жа Милена Дамянова думата, защото разбрах, че тя не може да остане до края на дискусията. Малко размествам реда. Всичките тези неща, които си говорим са много добре. И ние правим едно помагало, за което казваме, изучавайте го. Обаче децата и без това са доста претоварени. Учебният материал и без това им е в повече. Какво можем да направим в тази посока?

Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, науката и младежта: Уважаеми г-жи и г-да, колеги от другите институции, уважаеми родители, уважаеми колеги от медиите. Неслучайно, първо на мен давате думата, не само защото програмата ми не го позволява, но с мен е г-жа Пенка Иванова, която е директор на дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“ и която ще остане и ще се включи след това в дискусията. Благодаря на доц. Байкова за тази презентация, за препоръките, но аз мога да кажа, че тази препоръка вече се изпълнява от МОМН по няколко линии. Знаете, че от няколко години – от по-миналата година започнахме и направихме първата олимпиада по здравословно хранене. Тогава тя беше състезание, а от миналата година вече е включена в националния календар на министерството. Това е една моя кауза – здравословното хранене и въобще здравословния начин на децата. Затова подкрепяме всякакви такива инициативи, за което ви благодаря, защото това е една тема, по която сме отговорни всички ние. Не само институциите, но и особено родителите и семейството. Защото на каквото и да научим детето, как да се храни, каквото и да предложим в училище, в училищния стол, в училищната лавка, след това направете един експеримент – вървете на последните етажи на моловете в София, където са най-различните вериги, където предлагат различни храни и вижте с какво закусват децата в присъствието на техните родители. Преди няколко седмици аз самата видях пържени картофки, хамбургери и т.н. Не считам, че това е правилно, така че действително формата, в който се провежда тази дискусия е много правилен, защото това е един проблем, който трябва като форми на обучение, като разговори, като дискусии да обхваща цялата общност – цялата училищна общност, в която безспорно са включени родителите. Освен родителите са включени и всички онези заинтересовани страни, които са позиционирани в близост до училищата. Имам предвид, магазинчетата, които са около училищата, защото училището не може да бъде затворена среда. Не можем да кажем на децата: „Не, не излизайте“. Трябва да има тази чувствителност. Не в училище да се предлагат здравословни напитки, а отсреща в магазинчето детето да може да си купи напитка, която дори не е съобразена с възрастта му. Това е отговорността на цялото общество за живота и здравето на нашите деца. И това, върху което трябва да се насочим, е ангажиментът на семейството и обществото. Трябва да помислим съвместно за повече обучения с възрастните, на родителите. Защото то е като безопасността на движението. Казвам го, защото това е тема, месец октомври е, месец на безопасност на движението. Но когато научим децата да спазват правилата, когато родителят му го преведе през знак „червено“ или не през пешеходната пътека, тогава училището, каквото и да направи, не може да се справи само. В израз на ангажимента, който, имаме като институция към децата, от миналата година провеждаме кампания „Участвам и променям“. Тази година продължаваме тази кампания и благодаря на всички организации, и от присъстващите, които се включват активно и ни съдействат за това. Две от темите в кампанията са насочени към здравословния начин на живот – единият акцент е чисто физическото здраве, а другият – психическото здраве, където са включени такива проблеми като борба с различните видове зависимости – алкохол, наркотици и т.н. Защо казах, че Министерство на образованието вече изпълнява тази препоръка? От една страна тази кампания „Участвам и променям”, а от друга – изключително много форми, насочени към здравословния начин на живот са разработени в училището. Защото – да, ние имаме един национален план с дейности по него, но след това всяко едно училище разработва и изпълнява собствен план, който се изпълнява съвместно с общините, изпълнява се съвместно с неправителствения сектор, който е на територията на даденото населено място. И аз тук си позволих да извадя няколко от дейностите за здравословен начин на живот, които се изпълняват от миналата година. Например – имаме издаване на училищен наръчник за здравословен начин на живот „Аз и ти”, професионална гимназия по селско стопанство „Земя” в гр. Провадия. Конкурс за фотографи – „Здравословното хранене – ключ към добро здраве и успех в училище”, това е в Плевен. Седмица за борба със затлъстяването – тук имахме разпространяване на плакати, на постери, дискусии да се храним здравословно, отново в Плевен. Беседи на тема „затлъстяване и заседналия начин на живот” на подрастващите. Това е средно-общообразователно училище „Васил Левски” в гр. Карлово. Изключително голям е броят на часовете на класа, където е залегнала тази тема. Това е за миналата година. В момента събираме и обобщаваме плановете на училищата, така че отново темата е широко застъпена.

Виктория Стойчева: Извинявайте, че ще ви прекъсна, за да включа и нашата програма. Тя беше одобрена от ваши експерти, на МОМН, както и нашата брошура – също е влязла в програмата. Разбира се, за които училища желаят.

Милена Дамянова: Точно така, това е кампания, която министерството подкрепя от миналата година. Затова казах, че благодаря на всички тук присъстващи организации за включването. От друга страна, знаете, че от миналата учебна година, изпълняваме и един проект по европейска оперативна програма. 23 600 са учениците, които са включени в занимания по интереси, в извънкласни и извънучилищни дейности, които са насочени към здравословния начин на живот. Общо това са над 2200 различни видове дейности с най-различни наименования и заглавия, насочени към това. Използваме европейските средства, помагаме си. Аз съм съгласна с Вас и Ви благодаря за това, което казахте, че не е редно с допълнително учебно съдържание да натоварваме децата. Някак да преминем към този процес – „учене чрез правене”. Действително тези занимания по интереси, тези форми, които се организират извън задължителните часове за децата, са изключително полезни, изключително интересни за тях. И ефектът, който се постига, защото това също е много важно. Когато предприемаме дадени стъпки и политика, след това да оценим и ефекта. Знанията, поднесени по този начин – чрез практиката, чрез различни видове други дейности, наистина резултатите и добавената стойност на тези инвестиции са изключително големи. Какво предвиждаме? Това, което правим в момента – и часа на класа, и интегрираните теми, които са по различните предмети. Знаете, че в момента правим нови учебни програми. Предстои да представим учебните програми по природни науки, където темите за здравето са залегнали много. Така че ще ви поканим на представянето да дадете мнение и след това, ако трябва да добавим още нещо, така че наистина това да бъде ефективно и да постигне резултат. Просто да бъде постигнато и от гледна точка на учебното съдържание. Ето какво сме предвидили в новия закон, който в момента се разглежда вече на второ четене в народното събрание. Предвиден е закон – здравословният начин на живот е част от социалната и гражданската компетентност, в нашия закон сме го извели като отделна компетентност – „здравословния начин на живот и спорт”, защото смятаме, че е изключително важно. Предвиден е отделен стандарт – гражданско и интеркултурно и здравно образование, където съответно от една страна ще бъдат и определени темите по какъв начин да могат да присъстват в училище и в учебния план. От една страна – в задължителните часове, от друга – в разширената програма и подготовка, т.е. със задължително избираеми часове, които вече имат друго наименование в закона – часове по свободно избираеми предмети. Тук новото е, че всяко едно училище ще има възможност само да разработва (ето тук поздравявам колегите от 31-во и 26-то училище, които наистина внасят новаторство и инициативност, така че да мотивират децата да живеят по-здравословно). Даваме възможност на всяко едно училище да разработи собствена учебна програма по дадения предмет. Тоест, ако искаме да внедрим здравно образование или здравословен начин на живот, отделно да наблегне на тези занимания, училището има възможност да разработи такава програма, което е една значителна крачка напред. Това е съвсем накратко това, което правим, затова казах, че препоръката вече я изпълняваме. Имахте и препоръки към Министерство на здравеопазването, относно длъжностните характеристики на лекарите в училище. Не зная дали го има, мисля, че присъства, но дори и да не присъства, колегите са изключително отзивчиви. Също се включват в тези инициативи, които се организират в училище. Не всички, разбира се, но не бива да бъдем максималисти. Това наистина зависи от отношението на всички нас към тези важни навици, които се изграждат в децата. Така че много неща се правят, но действително те изискват общи усилия. Затова и целта ни е да работим повече заедно, затова сме и тук всички. Виждате, че това е интегрираната политика. Когато говорим за деца, трябва наистина да работим заедно и да полагаме усилия за тях.

Виктория Стойчева: Да, благодаря Ви. Точно така е. И общо взето, експерти от администрацията, родители и учители трябва да се борим заедно. Добрите идеи са наистина много добри, обаче малко да се върнем в реалността сега. Всички тези неща, които си говорим тук, те са прекрасни, те са верни в някои училища. Има обаче и училища, в които нищо не се прави.

Милена Дамянова: Това, за което говорим в момента беше самата реалност, госпожо. Съгласна съм с Вас, че това не се случва във всички училища, но няма как изведнъж да се случи. Аз не напразно казах, 23 600 са учениците, които са включени в занимания по интереси. Над 2200 – това са дейности, които са почти във всички училища. Мога да ви кажа, че почти във всички училища има заложена вече такава дейност. Тоест, използвайки средствата от структурните фондове, използвайки европейските пари, ние ги насочваме към това. Дейностите са повече от миналата година. Няма как изведнъж в образованието, за съжаление, резултатите идват малко по-късно, отколкото на всички би ни се искало. Но когато имаме тази помощ и тази мотивация на всички нас, тогава и училищата се мотивират. Точно в последните три години те успяха да излязат от тази летаргия, в която бяха като че ли в последните години. И това наистина се дължи на общите ни усилия, затова има желание, тогава се мотивират, имат желание и колегите в училището. Така че, имаме изключителен напредък, но не бива да бъдем максималисти. Още повече, че това са политики, ние сме хора. Не всички хора сме еднакви. И на мен ми се иска всички да бъдат мотивирани, всички директори в страната да бъдат добри, всички учители да бъдат така. Наистина резултатите щяха да бъдат по-добри, но работим в тази посока и аз съм изключително благодарна и на колегите учители, и на училищата за това, че приеха присърце тази наша кампания – „Участвам и променям”. Миналата година участващите училища бяха по-малко, тази година са много повече, така че това показва ясно отношението им към тези важни теми.

Виктория Стойчева: Мисълта ми беше, че кампаниите са едно, но това, което обаче се случва, не може да се остави на личното желание. Аз затова казах да се върнем в реалността. Доц. Дулева, искам да дам думата на едрите. В едни училища, в които има добри и активни родители, децата наистина могат да се хранят здравословно. В други, учителите трябва да бъдат задължени по някаква законодателна рамка – от там се тръгва. Тоест, какво казва нашето законодателство за здравословното хранене в училище.

Доц. Веселка Дулева: Добър ден на всички. Благодаря за интереса към темата, благодаря и на предишно говорещите, които облекчиха до известна степен моята роля в случая и това, което имах да кажа. Разбира се, трябва да уважим усилията на МОМН, тъй като аз от години съм в областта на храненето и знам, че досега сме правили много постъпления в тази насока. В момента действително има желания за съвместна дейност и реализирани мероприятия. Разбира се, приветствам и това, че 23 600 деца са включени в различни мероприятия, но искам да кажа, че на година се раждат по 70 хил. деца, така че се надявам тази бройка лавинообразно да се увеличава. Именно един от подобни форуми ще послужи за реализиране на подобни мерки. Като представител на Министерство на здравеопазването, тъй като нашия център е научно-експертния орган на МЗ, ние от години работим в тази насока. Първите неща, които се случиха и разработиха още през 2006 година, това са препоръките за здравословно хранене, които бяха на база на доста сериозна научна подготвка. Тук искам да вметна, ние с проф. Байкова бяхме заедно и работихме рамо до рамо в тази институция, така че всъщност част от препоръките й при нас се изпълняват. Ние имаме над 10 национално представени проучвания, в които винаги изследваме статуса на децата, съответно тяхното хранително поведение, техния прием на храни и съответно напитки. Всъщност, тези данни ни дават основание да предприемем съответни мерки, които са насочени към популяризиране и задължаване, съответно на институциите, които се грижат за нашите деца, да осигурят здравословно хранене. Започнахме с препоръките – аз неслучайно съм донесла и тази пирамида. Тя е част от препоръките, които са предназначени за деца в ученическа възраст, за да привлече тяхното внимание. Можете да видите, че в основата на пирамидата, тоест на графичното представяне на препоръките за здравословно хранене, стоят чашите с вода. Ние оценяваме много важната роля на водата в организма, поради което сме поставили в основата на пирамидата водата. Тези препоръки са разработени от бременността, защото отглеждането и раждането на здрави деца също е важно за нас. Започват от бременни жени и се развиват нататък по всички популационни групи, съответно до населението в активна възраст. Разработени са на база на съвременни научни практики и научни доказателства и те бяха база за по-нататъшно разработване на националните законодателни документи. Те, разбира се, са адаптирани от нас и от МЗ. Това са наредби на Министерство на здравеопазването. Тази година ние ще приключим с един пакет от законодателни документи. Първата наредба беше през 2009 година, тя е за здравословно хранене на учениците. Следващата, която разработихме, беше публикувана и се изпълнява от 2011 г. и това е наредба за здравословно хранене на деца в детските градини от 3 до 7 години. Тази година се надявам, че ще бъде факт – вече е готова и предстои окончателното й публикуване – наредба за здравословно хранене на деца от 0 до 3 – годишна възраст. Това са най-малките, които от една страна се отглеждат в домове, но това са и млечните кухни, това са и детските ясли. Така че в тези наредби ние сме разработили съответно конкретни изисквания към здравословните качества на храните. Във всяка една от тях, както и в препоръките за здравословно хранене, има определени изисквания към питейния режим на нашите деца. Съответно препоръката за прием на течности от 1,5 л., които да компенсират загубите в рамките на деня, е включена навсякъде. Искам да подчертая, че естествено, най-добрият и основен източник на течности е водата, била тя и чешмяна. Искам да вметна и че в България качеството на питейната вода е достатъчно добро и тя е безопасна. Д-р Димитров ще говори за това по-нататък. Алтернативите са различните видове бутилирани води, но условието, което сме им поставили в законодателните документи е тази вода да бъде с ниска минерализация, да бъде слабо минерализирана, като за по-малките деца имаме съответно и критерий, който се отнася към съдържанието на флуор, тъй като се отчитат вероятните рискове за здравето при по-висока консумация на този елемент. Така че във всеки един законодателен документ е заложено съответно изискване. На практика, това, което се случва е, че в по-големите курсове на децата в училище имаме определени изисквания към напитките, които се предлагат в училищните столове и бюфети. Има достатъчно научни доказателства, свързващи консумирането на газирани безалкохолни напитки, които са със захар, които са с висока енергийна стойност или т.нар. празни калории. Те не се допускат за предлагане в училищните бюфети и столове и детските градини, не се допускат всякакъв вид сокчета, които са с оцветители, подсладители. Разрешени са съответно различни видове води, разрешени са натурални сокове, много варианти на млечни напитки, така че по този начин е необходимо да бъде осигурен питейният режим на нашите деца в училище. Продължение на тези мерки, които до момента са предприети, е разработването в момента на една голяма национална програма, която е насочена към промоция на здраве и профилактика на болести и която включва фрагмент ‘хранене’ във всички дейности, които ще бъдат предприети и за в бъдеще. Тоест, това, което до момента се е случило, то ще продължи да се развива и във времето.

Comments are closed.