Дискусия “Вода в голямото междучасие”

Written by on 17.10.2012 in Новини, Събития - Коментарите са изключени
IMG_9450

Български национален воден съвет е неправителствена организация, чиято кауза е правилната хидратация като част от здравословното хранене и здравословния начин на живот за възрастни и деца. В съвета членуват диетолози и консултанти по хранене, лекари с различни специалности, писатели, актьори, учени и журналисти, които работят за популяризиране на идеята, че водата е в основата на живота и здравето на всички хора. През миналата година усилията на Водния съвет бяха насочени към работещите хора – организирахме голяма гражданска дискусия „Говорим за вода”, а от няколко месеца  вниманието ни е обърнато и към децата. През месец март стартирахме програмата „Вода в голямото междучасие”, чиято цел е да приучи подрастващите от най-ранна детска възраст да предпочитат водата пред нездравословните напитки, съдържащи захар, подсладители и консерванти. Усилията ни са породени от тревожните данни за затлъстяване и различни заболявания на децата, а за модел ни служат различни сродни програми, осъществявани в държавите от ЕС.

 

Програмата „Вода в голямото междучасие” е програма в подкрепа изобщо на здравословното хранене в училище и създаването на здравословни навици още в началните класове. Пиенето на достатъчно вода е част от тези навици и не е задача само на държавата. То трябва да се поощрява и от учители, родители и всички свързани с възпитанието на малките. Здравето на децата ни трябва да бъде приоритет, наравно с образованието, защото добрият живот на едно общество се гради най-вече от здрави физически и психически индивиди. Правилното хранене и запазването на физическото здраве не може да бъде временна мода, а особено при децата то е особено важно, тъй като нуждите на подрастващия организъм не са същите като при възрастния човек. Множество заболявания на зрелите хора се предпоставят още в детските години и са резултат именно на лоши хранителни навици и ниска двигателна активност. С инициативата си Водният съвет се надява да подпомогне политиката на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на учениците, усилията на МОМН и Агенцията по храните, както и работата на родителските организации в тази посока.

 

Различни изследвания на консумацията на течности от децата в училищна възраст установяват, че те не пият достатъчно вода. Учениците предпочитат сладките и газирани напитки, а родителите неправилно смятат, че свежите плодови и зеленчукови сокове могат да заместят водата. Въпреки че са полезни, те не са достатъчни за добрия воден баланс на детския организъм, който се нуждае от повече вода поради по-големия енергиен разход и растежа. Изследванията показват и това, че дори недостиг на течности от 1 до 2 % намалява и умствените способности и влияе на резултатите от учебния процес. Следователно на този проблем трябва да се обръща внимание наравно с консумацията на храна. Не може да се разчита само на администрацията обаче – да забранява или контролира дали в учебните заведения се консумират определен тип храни и напитки. Отговорността пада и върху родителите, както и върху учителите – те трябва да следят за здравето на децата, да ги подтикват към здравословните навици – спорт и правилно хранене и най-вече  самите те да бъдат информирани за вредата и ползата от различните видове храна и пиенето на вода.

 

Една от най-важните цели на Българския национален воден съвет е именно тази – да популяризира в обществото информация за това колко е важен ежедневният прием на вода. Тъй като темата за водата според нас все още не е достатъчно застъпена, за нашите експерти е истинско предизвикателство да работим в посока промяна на това. Именно затова БНВС издаде специално методическо ръководство в помощ на преподавателите за часовете на класа. По програма шест от тези часове трябва да са посветени на здравословното хранене, а благодарение на ръководството, предлагаме два от тях да бъдат специално за здравословната хидратация като част от общата тема. Помагалото е съставено от две части. Първата съдържа важна информация за водата, за нейното значение за здравето на учениците, а втората част е методическа и предоставя забавни игри, които да възпитат положителна емоционална нагласа към пиенето на вода. Брошурата е одобрена от експерти на МОМН и се разпространява в цялата страна от „Национална мрежа за децата”, а също може да бъде и свободно свалена от http://nwcb.eu/

 

Целта на днешната дискусия като част от програмата „Вода в голямото междучасие” е отново да обединим усилията на учители, родители и експертите от МЗ, МОМН и МЗХ. През последните години в почти всички европейски страни се установява наличието на проблем, свързан с недостатъчното пиене на вода в училище. През септември тази година и нашето Министерство на здравеопазването излезе с поредното тревожно изследване за здравословното състояние на децата, а родителските организации отдавна алармират за това. Над 25 % от учениците са с наднормено тегло. На всеки 1 000 деца 93 са с отклонения в здравословното състояние, а водещо място заема проблемът със затлъстяването, като от него страдат над 12 хил. ученици. Данните все още са в нормални граници, но е налице неблагоприятна тенденция към увеличаване на деца с наднормено тегло, което често води в по-късна възраст до високо кръвно, сърдечно съдови смущения, нарушена обмяна и други сериозни заболявания. Като основна причина за проблема специалистите посочват две неща: ниска двигателна активност и неправилно хранене, част от което е недостатъчният прием на вода. Значението на здравословната хидратация е важна у дома, но още повече в училище, затова е необходимо да се погрижим с общи усилия децата ни да бъдат здрави, активни и трудоспособни.

 

Програмата „Вода в голямото междучасие” се осъществява с подкрепата на „Девин” АД. Като една от най-социално отговорните български компании, „Девин” АД през последните години развива и подкрепя редица инициативи насочени към опазването на природата и здравето на хората. Подкрепата на „Вода в голямото междучасие” е логична стъпка в политиката на компанията, насочена към здравословен начин на живот, най-вече сред нашето бъдеще – децата. „Девин” АД е  и най-модерно оборудваната и най-екологичната бутилираща компания, благодарение на инвестицията от 25 милиона лева, която направи през последните няколко години и която й позволява чувствително да намали количеството на влаганата пластмаса в бутилките и капачките, без да влоши качеството на опаковката и да направи компромис с удобството и изискванията на потребителите. Изворната вода DEVIN е одобрена за деца от Българската педиатрична асоциация.

 

Основното от дискусията:

Проф. Донка Байкова – член на БНВС, от факултет „обществено здраве към Медицинския университет  направи презентация за водата и здравословното хранене. Тя напомни, че водата е жизнено важна и че при дехидратация на учениците, е налице е риск от нарушаване на функцията на нервната система, умора, главоболие, нарушена концентрация, намалена памет. Учениците трябва да бъдат информирани, че жажда се появява след като вече е настъпило обезводняване. Проф. Байкова даде препоръки какви води да се пият и как да се редуват, така че да са полезни за детския организъм.  Националните препоръки към учениците, които са разработени от Националния център по общественото здраве и анализи, са за прием на поне 6-8 чаши вода и течност (мляко, сок, чай и супи) на ден. Според националния мониторинг за прием на минерална вода от ученици в България от 2004 г. показва, че децата приемат около 570-580 мл. вода на ден (за големите ученици) и 420 мл. (при 10-14 годишните) – при препоръка за прием на поне 1,5 л. , което е крайно недостатъчно. Свръхтеглото и затлъстяването се превръща в епидемия за българските ученици. Професор Байкова отправи препоръки към институциите: да бъдат регламентирани активности за повишаване на информираността на учениците по здравословно хранене.  Към Националния център по обществено здравеопазване и анализи в МЗ – да се актуализират периодично физиологичните норми за хранене на населението в България, нормативните документи, наредби, указания и препоръки, служещи за контрол и оценка. Да се актуализират и учебните програми по медицинската специалност „Хранене и диететика“. Към Българската агенция по безопасност на храните – да се упражнява текущ контрол по изпълнение на нормативните документи, касаещи  здравословното хранене на децата и учениците, в това число приема на вода. Към Министерство на образованието, младежта и науката – да се разработят различни форми на обучение по здравословно хранене и прием на вода, съобразени с възрастовата група на учениците.

Към Регионалните здравни инспекции – да бъде обучаван ръководния, педагогически и кухненски персонал в училищата, с цел успешно изпълнение на програмите по здравословно хранене на деца и юноши, включително и на програмата „Вода в голямото междучасие“.

Милена Дамянова, зам.-министър на образованието – какво е възможно да се реализира от дадените препоръки, тъй като децата са много претоварени в учебната си програма. Препоръките, дадени на МОМН от проф. Байкова  вече се изпълняват по няколко линии. От 2010 година стартира първата олимпиада по здравословно хранене, а от тази тя е включена в националния календар на МОМН. Зам. министър Дамянова добави, че здравословното хранене и начин на живот в училище е нейна  кауза и затова и Министерството подкрепя всякакви инициативи в тази връзка, включително и програмата „Вода в голямото междучасие”. Темата за здравословното хранене и навици е много голяма и за възпитанието на децата са отговорни институциите, но и родителите, и семействата. Защото каквото и да учим детето в училище, ако в семейството продължават да се купуват вредни храни и не се предлага вода на децата, проблемът остава. Затова трябва да се обхване цялата училищна общност, в която са включени и родителите, дори и всички онези заинтересовани страни в близост до училищата – примерно магазинчета и будките защото училището не може да бъде затворена среда. Въпросът за здравословното хранене и приема на вода е отговорност на цялото общество и затова  трябва да се насочим освен към обучението на самите деца, но и към обучение и на възрастните, на родителите за това какво е здравословно и полезно за децата. Като ангажирана институции министерството от миналата година провежда няколко кампании -  „Участвам и променям“ с два акцента в нея, които  са насочени към здравословния начин на живот – физическо и психическо здраве, където са включени и проблеми като борба със зависимостите, алкохол, наркотици и т.н.

Всяко едно училище работи по собствен план, съвместно с общините и с НПО сектора. В резултат на тях миналата година има издаден училищен наръчник за здравословен начин на живот „Аз и ти“, конкурс за фотография „Здравословното хранене – ключ към добро здраве“ (Плевен), Седмица за борба със затлъстяването – плакати, постери, дискусии за здравословно хранене и други теми, 23 600 ученици са включени в извънкласни и извънучилищни дейности, свързани със здравословния начин на живот, с над 2200 различни видове дейности. Именно затова експертите от МОМН препоръчват и брошурата „Вода в голямото междучасие” да бъде използвана от учителите в извънкласните форми на работа или в часовете на класа. Зам. министър Дамянова съобщи, че в момента се изготвят нови учебни програми, в които са залегнали много часове по здравословно хранене. В новия Закон за образованието ще бъде включена и точка за здравословния начин на живот, активен спорт, както и гражданското и интеркултурно образование за здравословен начин на живот.  „Това е и моето послание  – каза г-жа Дамянова – „Да работим повече заедно“.

 

Доц. Веселка Дулеванационален консултант по здравословно хранене и диететика. В последните години има желание за разрешаване на проблемите и са реализирани много мероприятия в тази насока. Тя се надява бройката на децата, включени в извънкласни дейности за здравословен начин на живот, да се повишава лавинообразно. Данните от направените над 10 проучвания от „Националния център по обществено здраве и анализи” дават основание да се предприемат мерки, насочени към популяризиране и задължаване на институциите, които се грижат за нашите деца да им осигуряват здравословно хранене. В основата на пирамидата за храненето в училище стоят чашите с вода. Препоръките, споменати от проф. Байкова са разработени още от бременността до пълното отрастване на учениците, защото отглеждането на здрави деца е важно за цялото общество. Тази година Центърът ще приключи изработването на един пакет от нови законодателни документи. Първата наредба за здравословно хранене на учениците е от 2009 г. Следващата е публикувана и се изпълнява от 2011 г. – Наредба за здравословно хранене на деца в детски градини от 3 до 7 години. Тази година доц. Дулева се надява да стане факт и наредбата за здравословно хранене на деца от 0 до 3 години, която е насочена както към домове за отглеждане на деца, така и към млечните кухни. Във всички наредби вече се съдържа и режим за прием на вода. Препоръката е да се приема поне по 1,5 л. течност на ден, за да се компенсират водните загуби. Най-добре е да се пие чешмяна вода, но ако се пие бутилирана – тя трябва да отговаря на изискванията за ниска минерализация. В наредбите за здравословно хранене при по-големи деца в училище има и изисквания какво може да се пие. Тъй като имаме научни доказателства, че консумацията на газирани напитки със захар и сокчета с оцветители, водят до затлъстяване, затова и те са забранени. В момента се разработва и Национална програма към промоция на здраве и профилактика на болести, която включва и раздел хранене.

 

Цвета Брестничка – Асоциация „Родители“  повдигна въпроса къде децата в училище имат свободен достъп до вода, без да я купуват. Тоалетните са единственото място, където децата могат да пият, а състоянието на санитарните възли в българските училища силно ограничава тази възможност. Учениците не искат да ползват тоалетните и съответно приемът на вода на ден също се намалява. Това също е част от проблема. Другата част от него е това, че родителите често не се доверяват на качеството на питейната вода, тъй като макар и пречистена, тя се замърсява от самата водопроводна мрежа вътре в училището, често не ремонтирана от години. Затова родителите дават бутилки с вода, но 0,5 л. не са достатъчни за деня. Именно затова е най-важен свободният достъп до безплатна вода за децата. Много деца се притесняват и да поискат вода, когато тя е в диспенсер в класната стая и когато учителката е тази, която им я дава. Според асоциация „Родители” е важен и пропускателния режим в училището. Тя предложи дворовете да бъдат затворени, за да не могат учениците да купуват нездравословни храни и напитки в района на училището. Важна е и работата на училители и родители да е съвместна. Ролята на медиите също е важна, заради рекламите на храни, които не са полезни за децата.

 

Д-р Димитър Димитров от дирекция „Обществено здраве” в МЗ каза, че проблемът с водата в училище касае най-вече достъпът до безплатна за учениците вода от чешмата, тъй като питейната вода почти в цялата страна отговаря на европейските директиви по степен на пречистване. В населените места, където това не е така, проблемът е известен на Районните здравни инспекции и те отправят предупреждения в училищата и детските градини. В следващия Програмен период приоритет на ОП „Околна среда” е съсредоточаването на финансов ресурс именно за разрешаване проблемите с пречистването. На второ място, д-р Димитров припомни, че за децата до 7 годишна възраст има точно определени води, които могат да се употребяват ежедневно, но за

училищната възраст са подходящи абсолютно всички видове. Просто е важно родителите също да бъдат обучени да четат етикетите, на които винаги има предупреждение, че водата не трябва да се пие от деца, а и МЗ провежда мащабна кампания в детските заведения, като чрез РЗИ са разпространени списъци с подходящите за консумация води. На трето място стои проблемът с диспенсерите в училищата, за които нормативната уредба не е усъвършенствана по никакъв начин, дори на европейско ниво и би трябвало да се мисли в тази посока – липсва контрол върху състоянието на самите уреди, съществува проблемът с чашите за еднократна употреба, не е ясно кой отговаря за хигиената, ако чашите се носят от вкъщи. Всичко това може да бъде уредено и допълнено в наредбите. Според доктора, най-важно е да се осигури пиенето на вода в училище по лесен и достъпен начин, естествено при безопасни условия: да се направят водопроводни отклонения в училищата, за да може да има чешми на всеки етаж във фоайето, а не само в тоалетните и водата да достига чиста до учениците, изцяло в правомощията на училищното ръководство е да осигури машини за купуване на вода или диспенсери при спазване на хигиената, или да позволи носене на вода в малки бутилки от къщи.

 

Велина Георгиева, помощник директор на 31-во СУЧЕМ, което от март месец работи по програмата „Вода в голямото междучасие”. Според нея,  пиенето на вода от чешмата е трудно приложимо не заради качеството на водата, а защото в училище нямат ресурса да контролират хигиената на самите децаголемите мият ръцете си преди да пият вода от чешмата, но при по-малките не е така и тук отново идва ролята на родителите, които трябва да се включат във възпитанието. Тя сподели опита си и каза, че малките деца не консумират нещо, което не им е пред погледа и трудно могат да бъдат възпитани да отидат да си купят вода, която не виждат, а на всеки етаж има машини за топли напитки и сокове. Проблемът може да се реши, макар и компромисно, ако в училищата да се осигурят автомати, които продават само вода, отделно от училищните бюфети

 

Г-жа Велкова, директор на 26то училище, което работи по програмата „Вода в голямото междучасие”. Тя сподели, че в училището, което е съсредоточено върху проблемите на екологията имат богат опит в предаване на знания относно здравословния начин на живот и учениците лесно ще възприемат и новата инициатива за водата, особено поднесена по подходящ за тяхната възраст начин. Г-жа Велкова изтъкна и активното отношение на родителите, а според нея проблемът за пиенето на вода е в 2 аспекта: първият е възпитателният елемент – помагалото на Водния съвет, което може да се преподава в часовете, както и в извънкласни форми на обучение и вторият аспект: достъпността на водата в училището. Тяхното училище е със стар водопровод, поради което водата от чешмите е с неприятен мирис и цвят и не може да се пие, но именно поради това родителите са поели инициатива за оборудване с диспенсъри, като проблемът с чашите е решен, като всяко дете има собствена чаша, която държи в гардеробчето си. Инвестицията не е голяма, а родителите се организират и пълнят празните бутилки със собствени средства и така децата имат постоянен достъп до вода. Тя предложи, когато се сключват договорите с училищните бюфети и столове да бъде включено изискване да осигуряват безплатно вода за учениците, като тя естествено ще бъде заплащана от училищния бюджет.

 

Теодора Пиралкова, Национален алианс „Усмихни се с мен” се изказа в подкрепа на предложенията, дадени от г-жа Георгиева и г-жа Велкова, като изрази надежда, че е напълно реалистично техните идеи да бъдат включени в бъдещи препоръки или преработка на Наредбите за здравословно хранене и че родителските организации ще работят активно за това, заедно с Водния съвет. Тя изрази недоволство от липсата на обратна връзка между обществото и институциите – общините са тези, които организират търговете за наем на училищните столове и бюфети, МЗ контролира спазването на наредбите, а Агенцията по храните отговаря за качеството. Родителите често не знаят къде да подават сигнали при нарушения. От институциите отговориха, че всички жалби вече се препращат служебно между тях, независимо къде е подадено оплакването и поощриха родителите да се включват активно в контрола върху спазването на препоръките за здравословно хранене и пиене на вода в училище.

 

Марияна Банчева, Национална мрежа за децата каза, че все още има места в България, в които няма осигурен достъп до чиста питейна вода за всяко дете, въпреки новоизградените ВИК мрежи, няма и добро картографиране на тези региони. Според нея, втори голям проблем е състоянието на тоалетните в училище: според едно запитване на Националната мрежа през 2010 г. относно състоянието на тоалетните, в което са анкетирани 900 деца, 70 % от тях изобщо не използват тоалетните или ги ползват само в краен случай. По този повод родителските организации са разработили Наръчник за управление на училищните тоалетни и стандарти за поддържането им, който ще предложат на администрацията, за да го прилага в цялата страна.

 

д-р Таня Иванова – БАБХ заяви, че Българска агенция по безопасност на храните е компетентният орган, който контролира безопасността и качеството на храните, но не и спазването на наредбите за здравословния начин на живот. Въпреки това, проблемите често са свързани и там където има нарушения обикновено, освен за неразрешени артикули в бюфетите и столовете, често става въпрос и за нарушения в качеството.

Тя препоръча родители и учители да се запознаят добре с нормативните актове и особено с Наредба 9, както и спокойно да подават оплаквания в Агенцията, които дори да не са от нейната компетентност, ще бъдат препращани в Мин. на здравеопазването.

Comments are closed.