Водният съвет с предложения за Националната водна стратегия

Written by on 03.05.2012 in Press - Коментарите са изключени
NWC-Logo

На 19 април Фондация „Български национален воден съвет” взе участие в общественото обсъждане на проекта на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. Стратегията е разработена на основание на Закона за водите от няколко министерства  - Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните и Министерство на здравеопазването.

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор  обхваща периода до 2035 година. Коректното й разработване и включването на всички аспекти на водния сектор е важна част от бъдещото приложение на на документа. Именно заради това, фондация „Български национален воден съвет” предложи в Стратегията да се включи и темата за водата като част от здравословното хранене и неговото значение за трудоспособността и качеството на живот на хората. Темата за здравословното хранене има не само здравни аспекти, но също така икономически и социални.

Фондация „Български национален воден съвет” се  ангажира пред Министерство на околната среда и водите да изпрати аргументираните си предложения за включването на темата за здравословното хранене в Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор до 10 май. Във Водния съвет членуват най-добрите български експерти, учени и специалисти в областта на диететиката и здравословното хранене. Те ще подкрепят Фондацията при изготвяне на предложенията за МОСВ. Всички заинтересовани са поканени да изпратят своите предложения за водата като част от здравословното хранене до 8 май (вторник) на имейл адрес: office@nwcb.eu.

Comments are closed.