Дейности

  • Разпространение на информация и ноу-хау;
  • Проучване, анализ и разработване на политики;
  • Проектиране, организиране и предоставяне на обучение;
  • Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи;
  • Провеждане на международни, национални и регионални информационни и комуникационни кампании;
  • Подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво използване на природните ресурси;
  • Предоставяне на финансова и техническа подкрепа;
  • Застъпничество и подпомагане на местните власти, нестопанските организации и бизнеса в набиране на средства.