КОНТАКТИ

Фондация “Български национален воден съвет”

София 1463

ул. “Хан Аспарух” №7

тел. 02 / 953 31 33; 02 / 952 16 99

office@nwcb.eu