ЗА НАС

Фондация “Български национален воден съвет” е неправителствена организация, основана на 21 февруари 2011 г. в гр. София.

Тя е създадена да развива дейност в посока на опазването на здравето и повишаването на работоспособността и качеството на живот на хората чрез правилна хидратация на организма.

Фондацията привлича в своя обществен съвет водещи експерти по въпросите на водата и здравето, интелектуалци, творци и обществено значими личности, които със своето влияние помагат на добрата комуникация на нашите послания.

Фондацията търси контакт с организации и компании, които имат сходни интереси и са съпричастни към водната тема, за развиване на съвместни проекти и сътрудничество за постигане на общите цели.

Фондацията се финансира изцяло и единствено от дарения и спонсорство.