Дискусия “Вода в голямото междучасие” – част I

Written by on 26.10.2012 in Новини - Коментарите са изключени
IMG_9190

Представяме ви първата част от дискусията „Вода в голямото междучасие”, организирана миналата седмица от Български национален воден съвет. През следващите дни постепенно ще публикуваме видеото и текста с мненията на всички експерти, родители и учители, участвали в конференцията.

Виктория Стойчева, изпълнителен директор на БНВС: Добре дошли на днешната дискусия, която се нарича „Вода в голямото междучасие“. Тя е част от програмата на Водния съвет със същото заглавие. Първо искам да ви представя отново участниците. Проф. Донка Байкова – член на Български национален воден съвет, от Факултета по обществено здраве в Медицински университет в София. Доц. Веселка Дулева, национален консултант по здравословно хранене и диететика. Милена Дамянова, зам.-министър на образованието и науката – всички я познавате. Д-р Димитър Димитров, дирекция „Обществено здраве“ в Министерство на здравеопазването и д-р Иво Атанасов, пак от там, държавен експерт. Както и д-р Таня Иванова от Българска агенция по безопасност на храните към Министерство на земеделието и храните. Аз много се радвам, че те уважиха нашата дискусия и се надявам да помогнат на нашите усилия. Освен това, тук има и представители на родителски организации – г-жа Цвета Брестничка от Асоциация „Родители“, но представлява и Национална мрежа за децата. До нея е г-жа Велина Георгиева, която е помощник директор в 31 училище. Искам да кажа, че ние стартирахме нашата програма именно там. Тук виждам и г-жа Елка Велкова, която е директор на 26-то училище. С нас работят страшно много училища. Забравих г-жа Десислава Димитрова, фондация Slow Food. Значи, ние сме по пиенето, те са по храненето на децата в училище. И, разбира се, г-жа Мая Герасимова от „Девин“ АД, без които беше невъзможно осъществяването на нашата програма „Вода в голямото междучасие“, както и издаването на тази брошура.
Български национален воден съвет е неправителствена организация, чиято кауза е правилната хидратация, тоест пиенето на вода като част от здравословното хранене и здравословния начин на живот за възрастни, деца и изобщо. В нашия съвет членуват лекари, членуват учители, членуват актьори, известни личности и т.н. Всички те са посветени на каузата за това, че водата е в основата на нашия живот и на нашето здраве. От тази година нашето внимание е обърнато и към децата, защото навиците за здравословно хранене се създават именно в детска възраст. А това, което човек направи със здравето си като малък, после е непоправимо, за съжаление в доста случаи, когато той стане възрастен. Програмата „Вода в голямото междучасие“ е програма изобщо в подкрепа на здравословното хранене и здравословните навици в училище, което е насочено към началните класове. Ние смятаме, че пиенето на вода не е задача само на държавата, макар, че тя създава законодателство, наредби и т.н. Здравето на децата ни трябва да бъде приоритет абсолютно за всички, защото едно общество се гради в крайна сметка от здрави психически и физически индивиди, което значи че наистина трябва да бъдем здрави. Храненето и пиенето на вода е една огромна част от това дали ще бъдем здрави или не. С тази си инициатива Водния съвет се надява да подпомогне политиката на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на учениците, усилията на Министерство на образованието, както на Агенцията по храните, както и работата, разбира се на всички родителски организации, които работят в тази посока. Една от най-важните цели на Български национален съвет е, именно да популяризира информационната кампания за водата в обществото и колко е важно да пием вода. Това трябва да си го повтаряме непрекъснато. Тъй като темата за водата все още не е достатъчно застъпена, ние, общо взето освен децата трябва да обучаваме и родителите, и учителите, защото това е задача на всички. Ние издадохме едно методическо ръководство (то е пред вас), което е предназначено за учители. Евентуално предлагаме да се преподава в часовете на класа, където има един панел за здравословно хранене. Би могъл всеки да го използва, разбира се. Има извънкласни форми на обучение в училище, различни кръжоци, има, доколкото разбирам дори и кръжоци по здравословно хранене. Помагалото би могло да бъде използвано и в други часове – примерно по естествознание, по биология, по физическо дори, ако щете, защото там е голям проблем с пиенето на вода на дечицата. Кратко ви го представям – помагалото ни в няколко части.
Първата част е предназначена, най-вече за учителите, защото трябва да информираме и тях. Тя е съставена от материали от нашите лекари от Водния съвет. В нея се дават основни факти за водата – колко процента е тя от тялото на човека, това, че децата трябва да пият два пъти повече от възрастните. Тоест, ако един възрастен трябва да пие по 30 мл. на кг. тегло, при децата тази нужда стига до 70 мл. , тъй като те растат, хабят повече енергия и т.н. , а в техния организъм водата е повече, отколкото в нашия.
Вторият раздел е много важен. Той се отнася до недостига на вода. Тоест, как един родител и един учител, могат да разпознаят липсата на вода, дехидратация на своето дете. Детето може да не е винаги жадно. Има и други симптоми –примерно умора, главоболие, безсъние, също могат да са признаци за дехидратация. И третия раздел, който е за учителите, разбира се е за консумацията на вода – кога трябва да се дава, кога може да се дава. Много е важно каква вода може да се дава. Има специална наредба. Тук ще кажат от министерството за видовете води, които са подходящи за малки деца, особено напоследък. Общо взето хората не са информирани, че на децата се дават такива и такива води и не е подходящо да се дават други. И следващия раздел, разбира се, е предназначен вече, нещо като помагало за училителите. Това са задачки, пиески, картинки, така че в разбираем вид да се преподава на децата за ползата от пиенето на вода. Защото знаете, че децата, особено, когато са по-малки (от 1 до 4 клас), те не искат сухи лекции. Всичко на тях трябва да им се обяснява във вид на игра и т.н. Пак казвам, че това помагало може да се използва дори и вкъщи. Може да се използва във всякакви часове. Задачи отзад са примерни, те са мислени от педагози. Разбира се, могат да се използват стихотворения, разказчета и т.н., всичко което е подходящо за деца. Това зависи от желанието на самия учител.
Предлагам да започнем днешната дискусия. Това е от мен. Давам думата на проф. Байкова, тя е член на Водния. Идеята е тя още веднъж да ни убеди, че децата имат нужда от повече вода от възрастните.

Проф. Донка Байкова:
Здравейте, приятно ми е да бъда тук с вас и да дискутираме водата в здравословното хранене на учениците. Стартира програмата на Националния воден съвет „Вода в голямото междучасие“. Какво я налага. Защо вода за ученици? Във вода протичат всички жизнено важни биохимични и физиологични процеси в човешкото тяло. Безспорен научен факт е, че без храна човек може да поддържа живот няколко седмици, но без вода само няколко дни. Водата съставлява 75 % от масата на тялото на децата, 60-65 % от тази на хората в зряла възраст и 50 % от телесната маса на лица в напреднала възраст. Децата са особено чувствителни към недостига на вода. Настъпва много бързо обезводняване с всички произтичащи от това рискове за здравето. При недостатъчна консумация на вода и течности е налице риск от нарушаване функциите на нервната система, умора, главоболие, нарушена концентрация, намалена памет. Влошава се терморегулацията. Повишават нивата на различни метаболити в кръвта и клетките, съответно риска от възникване на бъбречно – каменна и жлъчно каменна болест, запек, нарушава се алкално киселинното равновесие. Учениците трябва да бъдат информирани, че жажда се появява след като вече е настъпило обезводняване. За да се запази водното равновесие в тялото, децата и юношите трябва да приемат минимум 30 мл. на кг телесна маса и повече вода на ден, или около 1,5 – 2 л. Най-добро средство за утоляване на жаждата са чешмяната, трапезна не бутилирана и трапезна бутилирана, изворна и ниско минерализирана минерална вода. Според общата им минерализация, минералните води, припомням са – много ниско, ниско и високо минерализирани със съответната концентрация на минерали в тях. По-известните минерални води в България са с обща минерализация 200 – 500 мг. на литър. Добре е да се редуват слабо минерализираните води с изворна или трапезна, съответно чешмяна вода. Трапезните води са с ниска минерализация, тъй като са обработени с цел дезинфекция и отстраняване на нежелани субстанции или подобряване на органолиптичните, вкусовите качества – вкус и мирис. Докато минералните изворни води са с ясен географски произход, означен на етикета и с постоянен състав, трапезните води може да произхождат от всякакъв водоизточник. Бутилираните изворни и слабо минерализирани води и води са добра алтернатива на трапезните питейни води и успешно се използват за поддържане на добро алкално киселинно равновесие и оптимална хидратация – оводняване в организма на човека. Различните по състав и свойства минерални води са едно изключително природно богатство на страната ни и от векове се използват при лечението на редица заболявания. Напитките като чай, айран и натурални плодови сокове, без захар, съдържат полезни хранителни вещества, но те притежават хранителна плътност, съответно калории. Поради това водата е незаменима. Националните препоръки към учениците, които разпространи Министерство на здравеопазването и които разработиха експертите на Националния център по опазване на здравето, по обществено здраве и анализи, 2008 година, гласят: (към учениците) „Пийте всеки ден поне 6 -8 чаши вода и течности. Което включва разбира се вода, но също така и мляко, сок, чай и супи. Приемайте вода редовно, в малки количества, през целия ден, преди да сте почувствали жажда. Пийте повече вода при високи температури на околната среда и при усилена физическа дейност. Предпочитайте трапезна бутилирана, изворна или слабо минерализирана вода пред безалкохолни напитки, плодови сокове, съдържащи захар или подсладители. Пийте вода и течности със стайна температура, избягвайте много студени, както и горещи напитки. Избягвайте гореща вода. Първи сигнал на организма за недостиг на вода е жаждата, но тя се появява след като вече е настъпило известно обезводняване. Ето защо, не трябва да чакате да ожаднеете, за да пиете вода, а е препоръчително редовно да поемате по малки глътки достатъчно течности.
И, какво показа, националния мониторинг за консумация през 2004 г. на минерална вода от ученици в България. Виждате, съответно при една препоръка от 1,5 л. , минимум 1,5 л. вода, нашите деца приемат съответно около 570 – 580 при по-големите ученици, а 420 мл. при по-малките (при 10-14 годишните). Виждате, че това е крайно недостатъчно. Разбира се, ние не сме учители. Но ние считаме, че особено в училище, децата консумират достатъчно вода от чешмите.
Разпространение на свръхтегло и затлъстяване – това е също наше национално проучване – 2004 година – което виждате какви високи цифри показва. При редукция на телесната маса, се увеличава нуждата на организма от вода. Разградните продукти на мастната обмяна – кетоновите тела са органични токсични вещества, които се отделят от тялото във водна среда – с урината, през бъбреците и с потта, през кожата. При недостатъчен прием на вода, отделителните функции на организма са затруднени. Отделителните функции на учениците са затруднени. А свръхтеглото и затлъстяването се превръща в епидемия за българските ученици. Рефлекторно, по централно мозъчен път се потиска разграждането на мазнините, при недостиг на вода, за да се намали рискът от интоксикация, което от своя страна негативно повлиява резултата на усилието за справянето с излишните килограми. Друга причина за силно занижената резултатност на програмите за здравословно хранене, целящи овладяване на епидемията от свръхтегло, затлъстяване при недостатъчен прием на вода е обстоятелството, че често пъти жаждата се бърка с глад. В действителност е точно обратно. Приемът на вода намалява усещането за глад. Причината е – подава се сигнал към центъра на насищането в мозъка, че стомахът вече не е празен.
Препоръката на експертите по хранене и диететика към ученици със свръхтегло и затлъстяване, имащи повишен апетит, е да изпият чаша вода, винаги когато изпитват чувство на глад, извън режима им на хранене. При здравословно хранене, целящо намаляване на теглото, са подходящи водите, които са бедните на минерали, които имат добър пикочогонен ефект. Такива са чешмяна, трапезна, изворна води. Не се препоръчва изпиване на големи течности наведнъж, тъй като се затруднява работата на сърдечния мускул и бъбреците, а също се повишава риска от покачване на кръвното налягане и нарушаване на отделителни функции. Препоръките на специалистите са питейната вода на учениците да е с умерена температура и да се приема на малки порции през целия ден. Чистата, свежа и бликаща от недрата на земята ни вода, има неоценимо значение за здравето и живота на растящите деца и юноши, за стимулиране на обменните им процеси, за контрол на теглото, за поддържане на добро здраве, за оптимално умствена и физическа активност. Вместо заключение, препоръки към институциите, здравното управление и към експертите, формиращи здравна политика в България. Защото резултатите от проведените проучвания са крайно неблагоприятни – консумацията на вода сред учениците в България е твърде ниска. Затова си позволявам да отправя препоръка към нашето министерство – Министерството на здравеопазването. Да се създаде база данни за хранителния прием, в това число за приема на вода и антропометричния статус на децата и юношите, общо за страната и по региони. Да се въведе приемствена форма, макар и по-различна, актуална, на т.нар. училищни лекари, в длъжностната характеристика на които да бъдат регламентирани активности за повишаване информираността на учениците по здравословно хранене.
Препоръки към Националния център по обществено здравеопазване и анализи – да се актуализират периодично физиологичните норми за хранене на населението в България, нормотворческите документи (наредби, указания и препоръки), служещи за контрол и оценка. Както и учебните програми по медицинската специалност „Хранене и диететика“.
Препоръки към Българската агенция по безопасност на храните – да се упражнява текущ контрол по изпълнение на нормативните документи, касаещи здравословното хранене на децата и учениците, в това число приема на вода.
Препоръки към Министерство на образованието, младежта и науката – да се разработят едни различни форми на обучение по здравословно хранене, в това число прием на вода, съобразени с възрастовата група на учениците. И към нашите Регионалните здравни инспекции – да бъде обучаван ръководния, педагогически и кухненски персонал в училищата, с цел успешно изпълнение на интервенционните програми по здравословно хранене на деца и юноши, в това число на програмата „Вода в голямото междучасие“. Разбира се, към Факултета по обществено здраве към МУ София и другите МУ в страната – да бъдат подготвяни медицински специалисти на умения и техники за изграждане и реализиране на интервенционни програми за оптимизиране храненето на децата и учениците и консумацията на вода, защото храненето в периода на растеж и развитие е един от основните фактори за здравна профилактика и има важно значение за социалната и икономическа цена, която плаща обществото при развитие на болести. Благодаря ви за вниманието. Част от тези препоръки аз знам, че се изпълняват, но си позволих така да припомня в какви насоки, ние, специалистите, съвместно работим и ще продължим да го правим.

Виктория Стойчева: Ние ще дадем и писмено препоръките на всичките министерства и организации, които имат отношение към здравословното хранене. Само да добавя и аз едни данни от последното проучване на Министерство на здравеопазването. Вие ще ми кажете дали са верни, аз ги четох в медиите. Правено е изследване септември месец, по редовните профилактични прегледи на децата. Над 25 % от седмокласниците са с наднормено тегло. Това, според мен е страшно, защото те са още в детска възраст. Ние произвеждаме едни дебели деца, които вече като станат възрастни започват да боледуват от диабет, от затлъстяване, от бъбречни болести, от сърдечно съдови болести, да вдигат кръвно. Между другото, има случаи с кръвно още в гимназиалния курс. Ние, общо взето много препоръки можем да дадем. Въпросът е обаче, какво е възможно да се реализира.

Comments are closed.