Глобален протокол за бутилираната вода

Written by on 26.05.2011 in Новини - Коментарите са изключени
Richard-Hall-Zenith-International

Ричард Хол вярва, че компаниите и правителствата трябва да следват „глобален протокол” за бутилираната вода. Той е председател и основател на Zenith International – световна организация на консултанти – специалисти в областта на хранителната и питейната индустрия. Икономист и водещ световен експерт в международния хранителен и питеен сектор. Редовно председателства индустриални конференции и консултира стратегиите на големите компании в бранша. Уважаван автор на много специализирани статии.

Почти всяка категория храни и напитки в някой или друг момент понася критики за някакви нежелани последствия. Малко биват пощадени – от шоколад до картофи, от вино до мляко.

Много продукти са с намалено съдържание на мазнини, сол и захар или с редица заместители. Индустрията с безалкохолни напитки отиде и по-далече, като въведе директиви, ограничаващи рекламата до младите потребители с определянето на това кои продукти са подходящи за училищата и с надвишаването на законовите изисквания за етикетиране.

С нарастването на нейната популярност бутилираната вода стана мишена, въпреки че няма недостатъци от здравна гледна точка за средния потребител и среща положителни отзиви сред еко-критиците. В действителност, тя може да има такъв голям принос за здравето и доброто физическо състояние на обществото, че аз вярвам, че водещите компании и организации трябва да обединят усилията си по посока на договарянето на съвместен набор от директиви и послания за широко-обхватни цели в условията на глобален протокол.

Необходимо е този глобален протокол да съдържа три ключови измерения: общественото здраве, въздействието върху околната среда и приносът за обществото. Постановленията в него под тези заглавия трябва да се разглеждат като всеобщ призив за действие. Идеята е компаниите да се присъединят към протокола като набор от цели, след което да се стремят да ги изпълнят в рамките на съгласуван период от време.

Ето какво смятам аз, че глобалният протокол трябва да включва:

 

Обществено здраве

 

Първата задача е приемането на директивите за хидратация на Европейския орган за безопасност на храните като стандарт за здравословна хидратация в индустрията.

Втората е да се насърчи възприемането на водата от страна на правителствата и органите на общественото здравеопазване като хранително вещество на макро ниво – най-важния елемент в живота, както и във всеки хранителен режим.

Третата е да се отреди място на водата като ключов фактор във всички национални директиви за балансиран режим на хранене с видно място в съкратени и нагледни препоръки. Добър пример за това е скалата за здравословна хидратация, приета от Съвета за здравословна хидратация.

Впоследствие този подход трябва да изгради основата на международно съгласувана медийна кампания за популяризиране на здравословната хидратация за добро физическо състояние.

Като отправна точка е необходимо 5% от всеки рекламен бюджет на дадена марка или общ такъв да бъдат заделяни по посока на цялостни за индустрията послания или научни изследвания, обосноваващи такива послания.

 

Въздействие върху околната среда

 

Двете най-големи опасения относно въздействието върху околната среда са свързани с използването на материали и впоследствие – повторната им употреба. Нито една индустрия не може да реши всички въпроси, засягащи избора на потребителите в условията на пазарна икономика, но индустрията на бутилираната вода може и трябва да направи колкото е възможно повече.

Първата екологична стъпка е да се обозначава със „100% рециклируема” всяка бутилка вода от полиетилен, стъкло или друг материал, годен за рециклиране. Това отправя просто послание до потребителите и засвидетелства ангажираността на индустрията по отношение на рециклирането.

Следващата стъпка е да се договори график, в края на който да не се продава вода, бутилирана в цветни материали, а само в прозрачно стъкло или полиетилен, за да се подобри повторната употреба на материали при рециклирането.

Индустрията трябва да продължи да се договаря за използването само на пластмаси, производни на полиетилена, за бутилките, тъй като някои нови материали могат да навредят на ефективността на съоръженията за рециклиране.

Също така, би било добре да се съставят редовно актуализирани изходни показатели за най-добрата практика в олекотяването на всички материали, включително бутилки, капачки, етикети, щайги и т.н., така че всички компании да могат постепенно да намалят количеството нови материали, от които се нуждаят.

Неотложен ключов приоритет за околната среда е да се правят кампании за местните и националните управленски звена по посока на събирането на изхвърлените използвани бутилки като най-ефективен начин за създаването на устойчива верига на доставяне на висококачествено рециклиране и повторна употреба на материали, като така се предоставя идеална възможност за рециклиране на бутилки в затворената верига обратно към новите опаковки за напитки.

 

Принос за обществото

 

Отделно от въпросите за здравето и околната среда, но също така в тясна връзка с тях, индустрията има всички основания да изтъкне високата си обществена ангажираност и принос.

Нейните членове често са най-големите местни работодатели в отдалечените провинциални райони, опазващи природата и водоемите за бъдещите поколения по най-устойчивия начин, и това си струва да бъде обявено в редица политики на добра практика.

Поради техния принос за общественото здраве продуктите от натурална вода не бива да бъдат предмет на данъци върху добавената стойност или други данъци върху продажбите. Водата е основната и най-важна съставка на живота. Немислимо е консумацията й да се облага.

В същото време, компаниите за бутилирана вода трябва да започнат да насърчават потреблението на вода, включително и на чешмяна вода, въпреки че изследванията показват, че бутилираната вода е най-често консумирана като заместител на останалите напитки на пазара, като топли или безалкохолни напитки, а не на чешмяната вода.

Доколкото е възможно индустрията трябва да отправя съвместни послания по всички тези теми чрез всички средства, от осведомителни брошури и листовки до интернет и социалните мрежи.

И накрая, компаниите, които се присъединят към този протокол, следва да приемат водещата роля в отговорността за тези потребности на обществото, като засвидетелстват желание да се справят с всякакви проблеми, които могат да бъдат установени, и да бъдат част от тяхното решаване.

Съдействието по посока на реализирането на такъв протокол би подобрило общественото здраве и подпомогнало за справянето със затлъстяването, като същевременно би намалило разходите за здравни услуги и безпокойството за околната среда.

Допитването в индустрията несъмнено би изяснило целите и уточнило подробностите, но аз се надявам на действителен напредък по посока на такъв протокол към следващия Глобален конгрес за бутилираната вода в Рио де Жанейро на 13 – 15 септември.

Comments are closed.