Минералните води в България

Written by on 11.05.2011 in Новини - Коментарите са изключени
300-px-72-dpi


Каква вода да пием – минерална, изворна, трапезна или водопроводна, в какви количества, все една и съща вода ли да използваме? Много са въпросите, които се задават в ежедневието, разнообразни са теориите за качествата на една или друга вода. Едно е неоспоримо-човек не може да съществува без вода, живият свят не може да се развива без вода, водата е началото. А изборът ни на вода за себе си е важен, защото зависи както от общото ни физическо и здравословно състояние, така и от начина на живот, който водим – дали е активен или заседнал, какви спортова практикуваме и на какви натоварвания се подлагаме.

У нас, поради значителните количества  минерални води, този въпрос е придобил особена актуалност и се дискутира непрекъснато. Като богата с разнообразни минерални води, България си е извоювала място сред страните известни както със своята класическа балнеология, така и с модерния Спа-туризъм, особено широко застъпен в нашия бит през последните години. Изостава обаче пиенето на вода, защото поради една или друга причина у много хора не са развити навици за това. Когато организмът приема по-малко вода, налице е пряка опасност от дехидратация, която е опасна за всички, но особено за хората, водещи активен начин на живот, защото техните тела отделят по-бързо и в по-големи количества необходимите соли и минерали.

Когато влезем в едни магазин за хранителни стоки, от щандовете ни посрещат разнообразни бутилирани води. През последните години водоналивните предприятия в страната се развиха изключително много. Съответно беше модернизирано и законодателството. През 2004 г. излезе хармонизираната с ЕС Наредба за изисквания към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

И така, според своя произход водите се делят на три големи групи:

Натурални минерални води. Водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с безупречна природна чистота – химична и микробиологична, с постоянен състав и отсъствие на токсични микрокомпоненти, с наличие на полезни хранително-физиологични вещества. Тези води се бутилират на водоизточника при спазване на изискванията на наредбата (разрешени процедури: окисление, при положение, че това се налага и газиране или догазиране с въглероден диоксид). Обикновено това са води с температура над 20ºС и наличие на едни или други полезни за здравето съставки – повишена минерализация, метасилициева киселина, флуорид, сулфати, въглероден диоксид и др.

Изворни води. Водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с природна чистота, с отсъствие на токсични микрокомпоненти и показатели, които в натурално състояние отговарят на нормите за води за човешка консумация.

Обикновено това са води с температура далеч под 20ºС и ниска минерализация – под 200 мг/л, студени и чисти води с наличие на незначителни количества соли, които се бутилират на водоизточника, без каквато и да е обработка.

Трапезни води.Това са води от подземен или повърхностен водоизточник, които отговарят на изискванията на води за питейно-битова употреба – третирани или нетретирани. Това в повечето случаи са сондажни, а много често водопроводни и хлорирани, с променлив състав, вероятно транспортирани, обработени води, задължително озонирани, разбира се чисти.

Кой от тези три типа води ще изберем или ще отворим крана на чешмата, е въпрос на избор и възможности. На правилния избор ще помогне и познаването на още няколко факта за водите:

Обикновено минералните води са с  температура над 200С и/или съдържат над определени концентрации физиологично-активни компоненти (флуорид, йодид, бромид, желязо, метасилициева киселина, сероводород, въглероден диоксид, радон, обща минерализация и др.). Тези води с разтворени минерални вещества под 1000 мг/л и температура над 20 градуса имат и общото наименования «терми». Специфичният минерален (химичен) състав и безупречната природна чистота на минералните води са предпоставки за здравословното задоволяване или допълване на организма от необходимото количество вода и не на последно място се използва нейното доказано лечебно-профилактично действие, благодарение на нейния разнообразен състав. По емпиричен път от дълбока древност се е знаело за полезното действие на природните води. Не случайно край водните находища са се зародили най-старите европейски градове, където хората са се лекували, отдъхвали и освежавали с радост. Такъв град е и Улпия Сердика, нашата София.

За българските бутилирани води е характерно ниското съдържание на микроелементи като арсен,антимон, кадмий,никел, олово,алуминий, мед, селен и др., считани за компоненти с недостатъчно проучено въздействие върху организма; напълно допустими и даже ниски радиологични показатели; много висока микробиологична чистота и ниска минерализация. За използване на слабоминерализираните  води – акратотермите, няма ограничения. Те имат леко застъпени балнеокомпоненти ( химични вещества във по-ниски концентрации) и по тези причини  не съществува риск от силно изразено действие на тези съставки върху човешкия организъм при редовно използване на една и съща вода. Но водата може и да се сменя, всичко това е въпрос на вкус.

Една от по-важните групи натурални минерални води е групата на водите, съдържащи флуорид (това са води, в които съдържанието на флуорид е над 1 мг/л). Сред нашите минерални води има много представители на тази група. На първо място е водата от Овощник с нейните 24 мг/л флуорид, уникален случай в Европа. Много флуорид носят водите от с. Ягода, Павел баня, Елешница, Кромидово, Сапарева Баня и др. Този компонент играе определяща роля за здравината на зъбите и костите. В организма не трябва да се допуска както недостиг, така и предозиране с флуорид, тъй като и двата екстремни случая водят до нежелани последствия – наличие на кариеси в единия и флуороза (жълти петна по зъбите) в другия. От бутилираните води най-известните представители на флуоридните води са Девин, Хисар и Велинград. Те са много подходящи за профилактика на кариес, но трябва да се редуват с изворна вода.

Има и още една обща класификация на водите, която се базира на отношението на техния състав към физическото и здравословно състояние на човека и степента на активност на неговия живот:

Най-подходящи за ежедневна употреба са слабоминерализираните минерални води, а за наша радост, те преобладават в България.

Високоминерализираните води се препоръчват при обезводняване на организма, получено например в резултат на работа в горещи производства, активен спорт, тежък физически труд, след сауна или фитнес.

Важна група са натуралните минерални води, съдържащи магнезий (съдържанието на магнезий в тях е над 50 мг/л).Магнезиевите йони имат добре изразено съдоразширяващо и успокоително действие върху организма, също така възпрепятстват образуването на фосфатни конкременти в бъбреците.За съжаление магнезиеви води, предлагани в бутилиран вид у нас има сравнително малко.Такива води са тези от Михалково и Стефан Караджово, като Михалково е и единствената въглекисела минерална вода на пазара.Значителната й минерализация я прави особено подходяща за пиене след загуба на соли в организма.

Една друга интересна  група са силициевите минерални води (съдържанието на метасилициева киселина в тях е над 50мг/л). Този компонент оказва антисептично, антитоксично и антисклеротично действие, подобрява еластицитета и тургура на кожата.Многобройни са представителите на тази група в България (с. Българене, Ерма река, Драгиново, Симитли и още много други).От бутилираните минерални води ярки представители са Драгойново, Михалково, Велинград.

В последните десетилетия науката откри и друго интересно и изключително важно свойство на водата – тя "запаметява". Паметта на водата е нейната жизнена сила. Енергийни изследвания на води, както и класически спектрален анализ показват, че водите са много различни една от друга и че въздействието им върху организма се дължи колкото на техния химически състав, толкова и на енергийната им характеристика, на тяхната „жизнена сила”. При изворните и минералните води та е многократно по-голяма в сравнение с тази на трапезните и на чешмяната вода. Ето защо водата е толкова важна за здравето и тонуса на организма, особено при хора, които водят активен начин на живот. Кирлиановите и спектралните анализи на този етап показват, че най-енергизирани, с най-изразена „жизнена сила” са минералната и изворната вода от Девин.

Поради формиране на минералните води в дълбините на земята, в изолирана окислителна среда, при високо налягане и повишена температура, в тях се доказват по-различни структурни състояния на водната молекула, на физико-химичните им свойства, на структурата на биологичните газове. Отчита се магнитния феномен, който според някои автори влияе върху по-особените свойства на натуралните води.

 

Ст.н.с. инж. Лилия Владева


Comments are closed.