Информация за медиите

Written by on 05.03.2011 in Press - Коментарите са изключени
NWC Logo

Уважаеми колеги,

По случай Световния ден на водата имаме удоволствието и честта да обявим създаването на Фондация „Български национален воден съвет”.

Фондация БНВС е неправителствена организация, посветена на мисията за подобряване на здравето, трудоспособността и качеството на живот на хората чрез правилна хидратация на организма. Човешкото тяло е съставено предимно от вода и водният баланс в него е изключително важен за живота. Водата е здраве, красота, младост, енергиен и информационен източник, пречистване, лечение, средство не само за физическо, но и за емоционално равновесие.

Убедени сме, че темата за водата не се комуникира в обществото достатъчно добре. Вярваме, че можем да организираме експертен и творчески ресурс, който да промени това. Надяваме се да получим широка обществена подкрепа, за да може „Водният съвет” бързо да се наложи като ефективно работеща организация в полза на обществото.

 

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ:

 1. Планиране и провеждане на комуникационни кампании по теми, свързани с правилната хидратация на организма и човешкото здраве.
 2. Организиране на научни форуми на тема хидратация и здраве и широка комуникация на докладваните на тях теми.
 3. Организиране на различни културни, медийни и арт-събития, посветени на водата като източник на живота.
 4. Установяване на връзки със сродни организации в други страни на Европейския съюз и обмен на информация и практики в областта на водните проекти.
 5. Подготовка на комуникационни проекти на водна тема и кандидатстване за европейско финансиране.
 6. Осигуряване на експертен потенциал и експертна помощ за членове и симпатизанти на Водния съвет при изготвянето на техни бизнес проекти и проекти в областта на културата и комуникациите, свързани с темите за водата.
 7. Подпомагане с информация и експертиза на сродни организации и организации, които с дейността си допринасят за адекватното отношение на обществото към темите и проблемите, свързани с водата.

 

ФИНАНСИРАНЕ: Фондацията се финансира от общински, държавни и европейски програми за финансиране, дарения и спонсорство.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ: Проектите си Фондацията планира и осъществява чрез своя Обществен съвет. Той не е ограничен като брой на членовете и в него участват експерти в различни области, свързани с хидратацията, както и обществени личности, които споделят нашите ценности. До този момент регистрираните членове на Обществения съвет са:

 1. Проф. д-р Стефка Петрова – Национален консултант по хранене и диететика, Директор на Националния център по опазване на общественото здраве.
 2. Проф. д-р Донка Байкова – диетолог, заместник-председател на Българското дружество по хранене и диететика.
 3. Проф. Людмила Матева – Ръководител на катедра „Вътрешни болести” в Медицинска академия и ръководител клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. Иван Рилски”
 4. Доц. Д-р Даниела Попова – ендокринолог-диетелог, Завеждащ Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, член на УС на Българското дружество по хранене и диететика.
 5. Проф. Светослав Ханджиев – водещ специалист в областта на диетичното хранене и метаболитни заболявания, член на генералните съвети на Световната и Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването.
 6. Д-р Игнат Игнатов – Ръководител на Научноизследователски център по медицинска биофизика.
 7. Д-р Георги Шишков – специалист по хранителни непоносимости.
 8. Огнян Симеонов – диетолог
 9. Милчо Бошев – Председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България
 10. Добромир Симидчиев – Директор “Капиталови дейности” в „Софийска вода” АД
 11. Проф. Валери Стефанов – Ръководител на Акадамеята за образователни иновации, професор по история на литературата в СУ „Климент Охридски”, писател.
 12. Прошко Прошков – кмет на община Лозенец.
 13. Асен Григоров – журналист и медиен консултант.
 14. Иглика Трифонова – кинорежисьор.
 15. Людмила Филипова – писател.
 16. Йоана Буковска – актриса.
 17. Хилда Казасян – певица.
 18. Възкресия Вихърова – театрален режисьор.
 19. Ива Дойчинова – журналист.
 20. Магдалена Гигова – журналист.
 21. Мариела Гемишева – дизайнер.
 22. Росица Букова – Движение на българските майки.
 23. Антоанета Салфидж – Сдружение „Аз обичам водата”.
 24. Гергана Захариева – Българска асоциация по йога.
 25. Александър Пелев – юрист и журналист.

 

КАЛЕНДАР: До края на годината Фондацията планира да осъществи няколко проекта, по-важните от които са:

 

 1. Конференция на тема „Правилната хидратация като предпоставка за добро здраве, трудоспособност и качество на живот”.
 2. Откриване на постоянен музей „Тялото и водата” в старата водна кула в Лозенец, специализиран за запознаване на децата от училищата с темите на здравословната хидратация.
 3. Акция „Вода в голямото междучасие”, целяща да увеличи интереса на децата към водата като желана и полезна напитка.
 4. Акция „Водата и спорта”.
 5. Кампания „Водата е красота” насочена към ролята на водата в борбата против затлъстяването.
 6. Съвместен проект с НДФ „13 века България” – акварелен пленер в Трявна, посветен на водната тема.
 7. Проект към програма „Култура” на Столична община – изложба „Водата в живописта” съвместно със Софийска градска художествена галерия.
 8. Издаване на алманах „Тялото и водата” на база на материалите от конференциите и симпозиумите през годината.

Comments are closed.