Цели

1. Планиране и провеждане на комуникационни кампании по теми, свързани с правилната хидратация на организма и човешкото здраве.

2. Организиране на научни форуми на тема хидратация и здраве и широка комуникация на докладваните на тях теми.Организиране на различни културни, медийни и арт-събития, посветени на водата като източник на живота.

3. Установяване на връзки със сродни организации в други страни на Европейския съюз и обмен на информация и практики в областта на водните проекти.

4. Подготовка на комуникационни проекти на водна тема и кандидатстване за европейско финансиране.

5. Осигуряване на експертен потенциал и експертна помощ за членове и симпатизанти на Водния съвет при изготвянето на техни бизнес проекти и проекти в областта на културата и комуникациите, свързани с темите за водата.

6. Подпомагане с информация и експертиза на сродни организации и организации, които с дейността си допринасят за адекватното отношение на обществото към темите и проблемите, свързани с водата.

 

Средства за постигане на целите на Фондацията
Фондацията постига целите си чрез:

  • техническа, организационна и консултантска помощ;
  • разпространение на актуална информация по въпросите на хидратацията на организма;
  • обучение на специалисти;
  • организиране на комуникационни кампании;
  • създаване на проекти по европейски програми;
  • набиране на средства и финансиране на програми и проекти;
  • посредничество за намиране на финансови средства за осъществяване на индивидуални и колективни проекти;
  • подпомагане координацията, обмяната на информация и опит при работа с държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и обществеността;
  • развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;
  • дейности в сферата на здравеопазването, образованието, науката, техниката, технологиите;